Gezici İSG Hizmeti Nedir?

İş Güvenliği Levhaları Nelerdir?

 

İş sağlığı ve güvenliğinin temel kullanım işaretleri olan iş güvenliği levhaları nelerdir? Bu iş güvenliği levhaları nerelerde ve hangi amaçla kullanılmaktadır? Çalışma koşullarında çalışanların veya ziyaretçilerin tehlikeli bölgeleri anlamaları, hangi alanda nasıl bir korunma tedbirinin alınacağının bildirilmesi amacıyla kullanılan levhalar çeşitlidir. Boğaziçi OSGB olarak iş kazalarını önlemek amacıyla sizlere hizmet vermekteyiz.

 

İşyerlerinde karışıklık olmasını önlemek, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önüne geçmek konusunda yardımcı olan iş güvenliği levhaları, işyerlerinin doğal birer parçası gibi olmuştur. Karanlık ortamlarda fark edilebilmesi amacıyla elektrikli, fosforlu ve ışıklı şekilde monte edilmelidirler. Hayati önem taşıyacak durumlarda çalışanlara yol gösterici nitelikte olan bu levhaların periyodik olarak kontrol edilmesi, sağlıklı çalışmaları adına önemlidir.

 

İSG uyarı levhaları tehlikeli birimleri veya riskli alanları tanıtarak ziyaretçilerin ve diğer birimlerde çalışanların dikkatli olmasını sağlar. Elektrik ile ilgili uyarı levhaları etraftaki cihazlara dokunulmaması gerektiğini, o birimde yetkili olmayanların fazla vakit geçirmemesi gerektiğini ifade eder. Böylece herhangi bir dikkatsizliğin de önüne geçilmiş olur.

 

Fabrikalar, hastaneler, işletmeler, devlet kurumları ve tüm işyerlerinde bu levhaların kullanılması, doğal afetlerden yangına veya iş kazalarına kadar birçok durumda gösterici rol oynamaktadır. Yön bulma, dikkat, güvenlik ve bilgi amacıyla kullanılan bu levhaları anlama ve yorumlamak da iş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimler ile mümkün olmaktadır.

 

İş güvenliği uyarı levhaları ve anlamları

 

İşyerlerinde çalışanların iş güvenliği uyarı levhaları ve anlamları konusunda bilgi sahibi olmaları gereklidir. İSG uzmanlarının eğitimlerde bu uyarı levhalarını ve anlamlarını anlatması önemlidir. Büyük işletmelerde kalabalık bir kitlenin çalıştığı ortamlarda, birimler arası geçişlerin olduğu mekanlarda, atölyelerde hangarlarda ve depolarda her çalışanın bu levhalara dikkat etmesi şarttır.

 

Özellikle kimyevi maddelerin depolandığı, nakledildiği veya işlendiği tesislerde iş güvenliği uyarı levhalarının önemi daha da artmaktadır. Herhangi bir dikkatsizliğin insan sağlığını yüksek oranda tehlikeye sokacağı, mal kaybına yol açacağı düşünülürse uyarı levhalarının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

 

Yangın, deprem veya diğer büyük çaplı patlamalarda binalardan dışarı çıkmak için hayati şekilde rol oynayan uyarı levhaları can kaybını minimum oranda tutmaya da yaramaktadır. Ancak bu levhaların işlevsel olarak kullanılabilmesi için anlamlarının bilinmesi gerekir. İşte tam da burada iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yani İSG uzmanlarının rolü başlamaktadır.

 

İşyerlerinin risk planlamasını ve değerlendirmesini yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işaret ve levhaların da yerinde kullanımı konusunda işyeri temsilcisi ile işbirliği yapmaktadır. Ardından çalışanlara verilen iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimindeki konu başlıklarından biri de uyarı levhalarının okunması ve anlamlandırılması olmaktadır. Böylece tüm personel işyerindeki uyarıcı levhaların kullanımı ve anlamı konusunda bilgilendirilmiş olur.

 

Yönlendirme ve Uyarı Levhaları

 

Yönlendirme tabelaları kamuların ortak kullanım noktalarında park ve iş merkezleri gibi. bir çok yerde kullanılan adı gibi yön vermek amaçlı yaptırımlardır. Yönlendirme ve Uyarı Levhaları Fabrikalarda, iş merkezlerinde, holdinglerde, ofislerde, yollarda, otellerde kullanılır. Buna benzer kurum ve firmaların girişlerinde çıkışlarında hangi katta. hangi birimin bulunduğunu gösteren yönlendirme tabelaları bulunmaktadır. Bu tabelaların çoğunluğu alüminyum levhalardan üretilir. Örneğin giriş kata 50×70 / 70×100 cm ölçülerinde genel bir yönlendirme tabelası asılır.Bu tabelalarda kullanılan ürün kalitesine göre fiyatlandırma yapılır. Bu malzemeler vinil, alüminyum olabileceği gibi polikarbon da olabilir. Örneğin alüminyum tabela boyanarak üstüne dekupe edilen yazı karakterlerinden meydana gelir. Yönledirme reklamları iç mekan ve dış mekan uygulamaları olarak iki çeşittir. İç Mekan Yönlendirme Reklamları:İş yerinin daha ulaşılır ve düzenli olmasını sağlamaktır. Ofis, plaza, iş merkezi ortamlarında insanların aradıkları kısmı. bulabilmeleri için iç mekan yönlendirme reklamları kullanılır. İç mekan yönlendirme tabelaları ofis, plaza, iş merkezlerinin kurumsal bir yapı oluşmasını sağlar. Dış Mekan Yönlendirme Reklamları: Reklamı yapılacak olan yerin. Bulunduğu sokak veya cadde başlarında bulunacağı gibi sanayi merkezleri, alışveriş merkezleri girişlerinde de kullanılır. Amaç göz mesafesi olup hedeflenen yerin kolay şekilde varılmasını sağlamaktır. Yönlendirme uygulamalarında display ürünlerden de faydalanılmaktadır. Bu sayede daha şık ve daha dekoratif uygulamalar yapılabilmektedir. Sağlamış olduğu kolaylık ile. insanların adres bulma sıkıntılarını giderebilmektedir. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu tabelalar büyük kolaylıkları beraberinde getirerek. Yaşanacak olumsuz durumların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.

 

İş Güvenlik Levhaları

 

İş Güvenlik Levhaları günümüzde iş ortamlarında bulunması gereken başlıca materyaller arasında yer almaktadır. Uyarı levhaları bulunmayan ortamlar. hem iş hukukuna aykırı bir durum oluşturmakta hem de çalışanların hayatını tehlikeye atmaktadır. Örneğin tehlikeli bir cismin üzerine mutlaka dikkat, tehlikelidir, dokunma ve benzeri uyarıların konulması gerekmektedir. Aksi taktirde çalışanlar bu cismin ne olduğunu anlamadan tehlikeli olabilecek hareketlere kalkışabilir. Çalışanların dikkatsiz olduğu veya dalgın olduğu durumlarda onları dikkat etmeleri. için uyarmak işletme sahiplerine veya işletme yöneticilerine düşmektedir. Bu tedbirler genellikle İş Güvenlik Levhaları ile alınmaktadır. Bu iş güvenliği uyarı levhaları sayesinde çalışanların işletme ortamında önce güvenliğinin sağlaması. hususunda en büyük önlemlerden bir tanesi alınmış olmaktadır. İş ortamlarında çalışanların sadece dalgın oldukları zaman değil yemekte, çay molasında ve benzeri aralarda da. dikkat etmesi için gerekli olan İş Güvenlik Levhaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir.Örneğin üretimde yanıcı ve parlayıcı maddeler kullanan işletmeler yemek ve çay molalarında. Çalışanların çalışma ortamından uzaklaşmasını istemektedir.Bunun sebebi ise sigara ve benzeri maddeleri kullanmak için çakmak ,kibrit gibi araçların dikkatsizlik sonucu yakılabilmesidir. Bu durumlara sebebiyet vermemek için kazalar olduktan sonra değil kazalar. olmadan gerekli önlemlerin alınmasında büyük fayda görülmektedir.

 

Acil Çıkış Levhaları

 

Acil Çıkış levhaları iş yerlerinin olmazsa olmazlarındandır. Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konularında, aldıkları eğitim ile işverenin. bu konuda vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda. Kendilerinin işyerin’deki hareketlerinden dolayı diğer çalışanların güvenliğini tehlikeye atmamakla sorumlu kılınmışlardır. Yönlendirme ve Uyarı Levhaları size yön verir.