Risk Analizi

Risk Analizi

Risk analizi, işyerlerinde kullanılan tüm ekipman, araç ve gereçlerden oluşabilecek istenmeyen her türlü olayları engellemek, ileride meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek, kullanılmakta olan ekipmanların kullanım ömrünü uzatmak ve kullanıma elverişli olup olmadığını tespit etmek adına belirli aralıklarla yapılan kontrol ve raporlardır.

Risk analizi ve periyodik kontroller uygun donanım, ekipmanlar ve yeterli bilgi birikimine sahip mühendisler tarafından yapılmaktadır. BOĞAZİÇİ OSGB olarak firmamızda risk analizi ve periyodik kontroller iş güvenliği uzmanlarımız tarafından profesyonel bir şekilde yapılmaktadır.

Risk Analizi ve Tehlike Değerlendirmesi

6331 sayılı iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu‘nun 4. Maddesi gereğince tek bir çalışanı dahi olsa tüm firmalara tehlike sınıfına bakılmaksızın Risk Değerlendirmesi yaptırma yükümlülüğü getirilmiştir.
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Ancak 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren iş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre;

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması.
 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması. Hallerinde yapılmış olan Risk Değerlendirmesinin kısmen veya tamamen yenilenmesi gerekmektedir.

İŞYERİNİZ, ALDIĞINIZ EN RİSKLİ FAKTÖR KADAR GÜVENLİDİR!

Risk Analizi Yöntemleri

Risk analizi yöntemleri bilimsel bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Binlerce araştırma ve inceleme sonucunda en kapsayıcı yöntemleri belirlenmiş ve günümüz iş dünyasında bu metotlar en profesyonel şekilde kullanılmaktadır.

BOĞAZİÇİ OSGB olarak yılların vermiş olduğu tecrübeyle iş ortaklarımız için en güvenli metotları belirlemek için değişik risk analizi yöntemleri kullanıyoruz. Çalışma koşullarındaki neden-sonuç ilişkilerini incelerken L Tipi Matris Analiz Yöntemini, geçmişe dönük 5 yıllık kaza analizi yaparken X Tipi Matris Yöntemini, olası tehlikelerin sonuçlarının çalışanlar üzerindeki olası etkilerini incelerken Fine-Kinley Yöntemini, birim ve materyal arızalarının sonuçlarını incelerken FMEA yöntemini, hataların kaynaklarını incelerken Hata Ağacı analizini kullanıyoruz.

Bunların dışında en yaygın olarak kullanılan risk analizi yöntemleri; Olay Ağacı Analizi (ETA), Tehlike ve İşletebilme Analizi (HAZOP), Neden-Sonuç Analizi, Olursa Ne Olur Analizi (What If), Ön Tehlike Analizi (PHA) ve İş Güvenlik Analizi (JSA)’dir.

Acil Durum Yönetimi

Acil durumlar, olay anında düşünmeye, karar vermeye, organize olmaya izin vermez. Bu sebeple olası acil durum senaryoları ışığında acil durum planları hazırlanmalı ve bunlara bağlı olarak oluşturulacak ekipler, eğitim ve tatbikatları sürekli yenilenmeli ve acil durumla mücadele refleksi sınanmalıdır.

 • Acil Durum Planı Hazırlanması
 • Acil Eylem Talimatları Oluşturulması
 • Acil Durum Ekipleri Eğitimi
 • Acil Duruma Müdahale ve Acil
 • Durumla Mücadele Eğitimleri
 • Acil Durum Tatbikatları

BOĞAZİÇİ OSGB, bu süreçlerin sağlıklı işlemesinde bir dinamo vazifesi görürken, konusunda uzman ve tecrübeli ekibiyle “yaşayan” bir sistem için eğitim ve danışmanlık desteği sağlar.