İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlığı

Günün her saati ulaşabileceğiniz, 20 İSG uzmanı, 5 işyeri hekim kadromuzla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Sorumluluk sahibi yaklaşımımızla 10 yılı aşkın süredir devam eden çalışmalarımız neticesinde çok farklı sektörlerden çok farklı deneyim elde etmiş olmanın rahatlığıyla müşteri portföyümüz her geçen gün büyümektedir. 

Çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına uğramalarını önlemek, güven, hijyen, sağlık ortamları inşa etmek amacıyla alınan bütün tedbirlere iş sağlığı güvenliği denir.

İş güvenliği; işyerlerinde, çalışanlara sağlıklı çalışma ortam sunmak, çalışanları çalışma ortamındaki olumsuz etkilerinden korumak, iş ile işçi arasındaki en iyi uyumu sağlamak, oluşabilecek riskler ile maddi ve manevi zararları tamamen engellemek veya en aza indirgemek, çalışma ve üretim verimini en üst seviyeye çıkarmaktır. Kısaca; işyerlerinde faaliyet gösterilen iş nedeniyle oluşabilecek her türlü uzun ve kısa vadeli sağlık problemlerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların tümüne verilen isimdir.

Ülkemizde iş güvenliği kavramı, sadece işyeri ile ilgili olarak düşünülmekte ancak dünya genelinde ücretli veya ücretsiz yapılan her türlü işi kapsamaktadır.

Türkiye’de önceden “işçi sağlığı ve iş güvenliği” olarak bilinen bu kavram, 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile “iş sağlığı ve güvenliği” olarak tanımlanmakta olup kısaca İSG olarak adlandırılır.

 

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

Çalışma ortamında var olan veya olabilecek tehlikeleri ve meslek hastalıklarını mühendislik disiplininde analiz eden optimum maliyetlerle çözüm bulan uzman kişidir.

İSG bir ekip işidir. Belli bir çalışan sayısının üzerinde olan işyerlerinde isg kurulu kurma ve tehlike sınıfına göre değişen aralıklarla (az tehlikeli: 3 ayda 1, tehlikeli 2 ayda 1, çok tehlikeli ayda 1) toplanma ve işletmenin isg ihtiyaçlarını ve uygunsuzluklarını tartışma ve karara bağlama yükümlülüğü vardır. Genel olarak iş sağlığıyla ilgili uygunsuzlukları işyeri hekimi, iş güvenliğiyle ilgili olanları ise iş güvenliği uzmanı belirler ve isg kuruluna sunar. Kurulda ayrıca işveren vekili ve çalışan sayısına göre değişen sayıda çalışan temsilcisi bulunur.

Kısacası işletme İSG’yi çalışanların görüşlerine yer vererek, bir ekip halinde yürütmelidir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi iş sağlığı ve güvenliği konusundaki en yetkin kişiler olsa da, isg risklerini işi sürekli yapan insanlar kadar detaylı göremeyebilirler. İSG konusunda en verimli sonuç, bütün çalışanları işin içine katarak alınacaktır.

 

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

İş güvenliğinin amacı, yapılan işler sırasında veya işler nedeniyle iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır.

Daha farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, iş güvenliğinin amacı kişilerin bir işe başlamadan önceki ve bitirdikten sonraki sağlık durumunun aynı olmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak için alınacak iş güvenliği tedbirleri her iş için farklıdır.

İs sagligi ve guvenligi uygulamalarının sadece çok tehlikeli veya diğer deyişle ağır işleri kapsadığını ve sadece iş kazalarına karşı önlem alınmasını sağladığı yönünde bir yaklaşım doğru değildir. İş sağlığı ve güvenliği, her meslekte, her çalışma alanında, her yaşam alanında yani hayatın her anında tüm insanların sağlığının bozulmasını önlemeyi ve daha ergonomik bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan çalışmalardır.

İşveren; sektörel iş güvenliği uzmanlığı sertifikası olan iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır.

 

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince firmaların bulundukları tehlike sınıfları baz alınarak iş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu vardır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işletmelerin uzman bulundurma zorunluluğu vardır. Az tehlikeli işlerde ise 50 ve daha fazla çalışan olması halinde uzman bulundurma zorunluluğu vardır.

36331 sayılı iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan sayısına bakılmaksızın bütün işletmelerin bu hizmeti alma zorunluluğu bulunmaktadır. Az Tehlikeli işletmelerde ise bu hizmetleri almaları için 50 ve daha üzeri çalışan olması gereklidir.

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın