İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimi Hizmetlerimiz

Konusunda uzman 20 kişilik işyeri hekimi kadromuzla 12 yıldır hizmet verdiğimiz yüzlerce firmadan elde ettiğimiz deneyimle hizmet vermeye devam ediyoruz. 

İşyeri hekimliği konusunda detaylı bilgi almak için bizi arayın

İşyerinde, çalışanların işe bağlı sağlık sorunlarından korunmaları meslek hastalıklarının kazalara bağlı yaralanmaların ve maluliyetlerin önlenmesi, işyerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının ve sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla tam bir mesleki bağımsızlık içinde bilgi ve becerilerini kullanması gereken, mesleki faaliyetlerini işyerinde sürdüren hekimdir.

6331 sayılı iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince tehlikeli ve “çok tehlikeli” işlerde çalışan sayısına bakılmaksızın bütün işletmelerin ve 50’den fazla çalışanı olan “az tehlikeli” işletmelerde de işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğu vardır.

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olur.
 • Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder, sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene hekime yardımcı olur.
 • İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder.
 • Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması için çalışır; çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve kontrolüne katılır.
 • Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar. tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri işyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.

6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. Maddesine göre işverenler işçilerin;

 • İşe girişlerinde
 • İş değişikliğinde
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde
 • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. Yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.

İşyeri hekimi ücretleri bir çok parametreye bağlı olarak değişmektedir. Bu konuda detaylı bilgi almak için bizi arayın

6331 sayılı iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince tehlikeli ve “çok tehlikeli” işlerde çalışan sayısına bakılmaksızın bütün işletmelerin ve 50’den fazla çalışanı olan “az tehlikeli” işletmelerde de işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğu vardır.