Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri

BOĞAZİÇİ İş Sağlığı ve Güvenliği olarak işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan çalışanlarınızın sağlık tarama ve testleri hakkında Mobil Sağlık Aracımız vasıtasıyla işyeri sınırlarınız dâhilinde gerekli işlemler ele alınmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş ve yorumlarından sonra işletmenize veya işyeri hekiminize teslim edilmektedir. Yapılmış olan tarama ve raporlamalar dan sonra talep etmeniz durumunda çalışanlarınızın işe giriş ve yıllık periyodik sağlık muayene raporları Boğaziçi İş Sağlığı ve Güvenliği bünyesinde yer alan iş yeri hekimleri tarafından sağlık raporları verebilmekteyiz.

İş Güvenliği çerçevesinde ele alınan diğer bir önemli konu da mobil sağlık taraması nedir, kimler yapar konusudur. Mobilize edilmiş bir araçla işyerlerini ziyaret edip, yönetmeliklerde belirtilen tahlil ve incelemelerin yerinde yapılması mobil sağlık taraması olarak geçmektedir.

Mobil sağlık taramasında fizyolojik testler ve laboratuar testlerinden mobil araçta mümkün olanlar yapılmaktadır. Daha kapsamlı inceleme gerektiren testler ise bir sağlık kuruluşunda yaptırılmakta ve sonuçlar işyeri ile paylaşılmaktadır.

Mobil sağlık taraması kapsamında sunulan hizmet sonrası sağlık durumunda risk görülen çalışanların hızlı bir şekilde tedavi sürecine girmesi sağlanırken, işyeri tarafından da izinli olmasına vesile olunmaktadır. İş sağlığı için en önemli şeylerden biri de çalışanların sağlığıdır.

Bu taramalar sonucunda işyerinde çalışmak için gerekli olan göz muayenesi, koruyucu aşılar, EKG, kan grubu, idrarda fenol ve kurşun, tam kan ve tam idrar, portor muayenesi, odyometri, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu düzenlenmektedir. Problemli durumlarda hızlı bir şekilde işyeri ile bağlantı kurulmakta ve sağlık açısından risk olabilecek etmenlerin ortadan kaldırılması, çalışanların tedavisinin yaptırılması ve iş sağlığının korunması gerekir.

Mobil sağlık aracı ile verilen hizmetlerden bazıları şunlar olmaktadır;

 • İşitme Testi
 • Akciğer Grafisi
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Aşı Uygulamaları
 • Laboratuar Tetkikleri
 • Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları
 • Portör Taramaları
 • İşe girişlerde
 • İş değişikliğinde
 • Periyodik olarak düzenli aralıklarla
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerde talep edilmesi hâlinde.
 • Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
 • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir
 • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir
 • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir
 • Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
Gündem üzerinde büyük bir önem kazanmış olan mobil sağlık taraması hizmeti işyeri ve işverenlerin aksaklık yaşamadan sağlık kontrollerinin yapılması işlemini yürütmektedir. Mobil sağlık taraması gezici İSG hizmeti aracı fiyatları testlerin yapılacağı yere göre farklılık gösterdiğini söylemek mümkündür. Ancak farklı durumlar karşısında da bu fiyatların değişiklik gösterebildiği gözlemlenmektedir. İşyerlerinde tarama gerçekleştirilecek kişi sayısı önemli olduğu gibi fiyat üzerinde farklılıklara neden olabilmektedir. Son dönemlerde yaygın olarak kullanılmakta olan gezici sağlık aracı ile işyeri işleyişinde ekstra bir değişim olmadan tüm sağlık taramaları ve testleri uygulanabilmektedir. İşveren safhasından bakıldığında son derece faydalı bir uygulama olan mobil sağlık aracı hizmeti işyerindeki verimi etkilemeden yapılması gerekenlerin uygulanmasında fayda sağlamaktadır. Sabit olarak düzenli dönemler içerisine yayılmış bir şekilde kayıt oluşturmak zorunluluğu bulunması sebebi ile işyeri yükümlülüğü ağır bir işleme tabi tutulmaktadır. Bu kayıt ve tetkiklerin gerçekleştirilmesi adına ya işyerinin özel olarak tam zamanlı İSG uzmanı çalıştırması ya da sunulmakta olan gezici İSG aracı üzerinden yardım alması gerekmektedir. Çalışanlar tarafında oluşabilecek her türlü sağlık sorunu ile ilgili olarak kayıt ve raporlama sağlanmadığında cezai işlem uygulanabilir. Bu cezai işlemlerin önüne geçilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş olan bu uygulama sayesinde İSG mevzuatının gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. İşyerlerinde gözlemlenen tahlil ve kontroller dahilinde hangi tahlillerin yapılmak istendiği mobil sağlık taraması gezici İSG hizmeti aracı kullanımı fiyatlarını etkilemektedir. Hızlıca sonuç alabilmek ve bunun yanı sıra yürümekte olan işin aksamaması adına gerekli önlem ve testlerin uygulanması ile ilgili olarak internet sayfası üzerinden ulaşılabilecek irtibat numaraları veya mail yolu ile ya da telefonla iletişime geçebilirsiniz. Böylelikle verilmekte olan hizmet hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.