Temel İSG Eğitimi

Çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir. İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir. Çerçevesi kanunlarla çizilmiş olan iş güvenliği ve işçi sağlığı alanında profesyonel hizmet sunabilmek için başlatılan iş güvenliği uzmanlığı eğitimi çeşitli merkezler tarafından ücretli olarak verilmektedir. İş Güvenliği Eğitimi Uzmanlığı Ücreti İş Güvenliği Uzmanı Nedir? İş