10 Adımda Risk Değerlendirme

6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereği iş güvenliği hizmeti verilen tüm işletmelerin tehlike sınıflarına özgü risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Dünya standartlarına göre tüm iş sağlığı prosedürleri de işyerlerinin risk değerlendirmesini şart koşmaktadır. İSG Katip modülü üzerinde de risk analizi ve değerlendirmesi yapılarak elde edilen veriler Bakanlık bilgi havuzuna atılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalite standardının yükselmesi ve sürdürülebilmesi için 10 adımda risk değerlendirmesi uygulaması mutlaka yapılarak alınan geribildirimler sayesinde çalışmalara