Temel İSG Eğitimi

Çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir. İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir. Çerçevesi kanunlarla çizilmiş olan iş güvenliği ve işçi sağlığı alanında profesyonel hizmet sunabilmek için başlatılan iş güvenliği uzmanlığı eğitimi çeşitli merkezler tarafından ücretli olarak verilmektedir. İş Güvenliği Eğitimi Uzmanlığı Ücreti İş Güvenliği Uzmanı Nedir? İş

10 Adımda Risk Değerlendirme

6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereği iş güvenliği hizmeti verilen tüm işletmelerin tehlike sınıflarına özgü risk değerlendirmesi yapılması gerekir. Dünya standartlarına göre tüm iş sağlığı prosedürleri de işyerlerinin risk değerlendirmesini şart koşmaktadır. İSG Katip modülü üzerinde de risk analizi ve değerlendirmesi yapılarak elde edilen veriler Bakanlık bilgi havuzuna atılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalite standardının yükselmesi ve sürdürülebilmesi için 10 adımda risk değerlendirmesi uygulaması mutlaka yapılarak alınan geribildirimler sayesinde çalışmalara